Udvalgets opgave er med udgangspunkt i Den regionale Udviklingsplans kulturafsnit at udarbejde forslag til en kulturpolitik for Region Midtjylland og i forlængelse heraf forslag til retningslinjer for tilskud til kulturaktiviteter i regionen.

Funktionsperiode: 1. april - 30. september 2008.

Kommissorium for udvalget.

 

Medlemmer

Ove Nørholm (C) (formand)
Harry Jensen (V) (næstformand)
Ernst Greve (A)
Bodil Jensen (A)
Jørgen Nørby (V)

 

Mødeplan

8. april 2008
13. maj 2008