Udvalget skal blandt andet deltage i udarbejdelse af en regional landbrugsstrategi samt bidrage til den regionale udviklingsplan med forslag og ideer indenfor udvikling i landdistrikter.

Medlemmer

Kaj Møldrup Christensen (A) (formand)
Harry Jensen (V) (næstformand)
Gert Schou (A)
Laila Munk Sørensen (A)
Preben Andersen (V)
Martin Merrild (V)

Mødeplan for Udvalget vedr. landdistrikter