Udvalget skal udarbejde forslag til politik for jordforurening og råstoffer. Det drejer sig om politikker på tre områder:

  • Grundvand: Politik med henblik på at sikre grundvandet mod miljøpåvirkninger. 
  • Sundhed: Politik med henblik på at sikre borgernes sundhed i forhold til på-virkninger fra forureninger. Det kan for eksempel være samarbejde med kommunerne om at sikre børneinstitutioner i regionen mod jordforurening. 
  • Natur: Politik med henblik på at sikre naturen mod negative påvirkninger fra forureninger. Der forventes fremsat lovforslag i 2008 om ændring af jordforureningsloven, således at jordforureningens påvirkning af recipienter også vil blive omfattet af loven. Et eksempel på en jordforurening, som påvirker naturen, er høfde 42 ved Cheminova.

Funktionsperiode:

1. april 2008 - 31. december 2009.

Medlemmer:
  • Harry Jensen (V) (formand)
  • Kaj Møldrup Christensen (A) (næstformand)
  • Gert Schou (A)
  • Knud Hammer (A)
  • Bent Ove Pedersen (V)
  • Jørgen Nørby (V)
  • Anna Marie Touborg (F)