I marts 2008 vedtages Psykiatriplanen for Region Midtjylland. Planen er en strategisk plan, der udstikker de overordnede mål for de kommende års beslutninger om udviklingen af de behandlingspsykiatriske tilbud ud fra en vision om at skabe et psykiatrisk sundhedsvæsen på højeste internationale niveau. Psykiatriplanen vil fastlægge rammerne for arbejdet med både ny teknologi og samarbejde med praksissektoren.

Udvalget skal primært beskæftige sig med to områder i forbindelse med realiseringen af psykiatriplanen:

• Anvendelse af ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning og behandling
• Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren


Funktionsperiode:

1. april 2008 - 31. marts 2009.

Medlemmer

Anna Marie Touborg (F) (formand)
Birgit Jonassen (O) (næstformand)
Bodil Jensen (A)
Louis Rolander (A)
Kate Runge (V)
Britta Bang (V)
Henrik Qvist (Ø)

Mødeplan

12. juni 2008 
21. august 2008
24. oktober 2008 
3. november 2008 
28. november 2008 - Konference 
14. januar 2009 
16. januar 2009 - Konference
11. februar 2009 
5. marts 2009 


                                                    Opdateret 5. september 2008