Dagsorden til mødet den 3.11.2008 (pfd-fil)   
     
1.  Referat fra møde den 24. oktober 2008   
     
2.  Praktiske erfaringer med ECT-behandling   
3.Oplæg vedrørende strategi for ECT-behandling
4.Oplæg vedrørende strategi for neuropsykiatrisk udredning
5.Sundhedsundersøgelse på Tangkærcenteretbilag
6.Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
7.Næste møde
8.  Eventuelt