Dagsorden til mødet den 5.3.2009 (pdf)   
     
1.  Referat fra møde den 11. februar 2009  bilag 
     
2.  Drøftelse af 2. udkast til udvalgsrapport samt indstilling til regionsrådet  
     
3.Danske Regioners forslag til national strategi på psykiatriområdet
4.Orientering fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmer
5.Eventuelt