Referat fra mødet den 11.2.2009 (pdf)
  Dagsorden til møde den 11.2.2009 (pdf)  
     
1.  Referat fra møde den 16. januar 2009 bilag 
     
2.  Drøftelse af første foreløbige udkast til rapport til Regionsrådet   
     
3.Orientering fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmer
4.Næste møde
5.Eventuelt