Referat fra mødet den 12. juni 2008 (PDF-fil)bilag
bilag
  Dagsorden til mødet 12. juni 2008 (PDF-fil)  
     
1. Fortsat drøftelse af udvalgets kommissorium  bilag
     
2.  Referat fra møde den 14. maj 2008 bilag
bilag 
     
3.Rapport fra arbejdsgruppen "Shared Care"bilag
4.Drøftelse af udfordringer og problemstillinger indenfor udvalgets områdetbilag
5.Udvalgets mødeplanbilag
6.Orientering om forslag til overordnet politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland
7.Orientering om den aktuelle indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i psykiatrien
8.Orientering om henvendelse til formanden for udvalget
9.Notater til orienteringbilag
bilag
10.Orientering fra formand og medlemmer
11.Næste møde
12.Eventuelt