Referat fra mødet den 14. maj 2008 (pdf)bilag
  Dagsorden til mødet den 14. maj 2008 (pdf)  
     
1.  Velkomst ved formanden  
     
2.  Drøftelse af kommissorium for underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet bilag
bilag 
     
3.Introduktion til ECT/neuropsykiatrisk udredning
4.Introduktion til shared care
5.Drøftelse af udvalgets mødeplan
6.Drøftelse af studieturbilag
7.Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
8.Næste møde
9.Eventuelt