Referat fra mødet den 16.1.09 (pdf-fil)
  Dagsorden til mødet den 16.01.09 (pdf-fil)   
     
1.  Referat fra møde den 3. november 2008  bilag 
     
2.  Opsamling på konferencen om telepsykiatri   
     
3.Første drøftelse af indholdet i udvalgets strategioplæg om shared care
4.Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
5.Udvalgets mødeplan
6.Eventuelt