Referat fra møde den 24. oktober 2008 (pdf-fil)

  Dagsorden til mødet den 24.10.2008 (pdf-fil)  
1.  Referat fra møde den 21. august 2008  bilag 
     
2.  Patientprogrammer   
3.Opsamling på studietur til Canadabilag
4.Inspirationskonference om shared care den 28. november 2008bilag
     
5.Orientering om Distrikt Vests besøg på "Norsk Senter for Telemedicin" i Tromsø
6.Ny organisation på psykiatri- og socialområdet
7.Orientering om henvendelse til underudvalget fra pårørende til pige med spiseforstyrrelse
8.Orientering fra formand og udvalgsmedlemmer
9.Næste møde
10.Eventuelt