Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer mulighed for at drøfte nye lovgivningsinitiativer, særlige uddannelsespolitiske problemfelter i Region Midtjylland, Regionsrådets interesser på området og generel erfaringsudveksling om varetagelsen af hvervet m.v.

Funktionsperiode:

1. januar 2008 - 31. december 2009.

Medlemmer

Ulla Fasting (B) (formand)VUC Djursland/VUC Grenaa, CVUvita: Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, JCVU: Efter- og videreuddannelsesudvalg, Fordelingsudvalg (tidl. Ringkjøbing Amt)
Bent Ove Pedersen (V) (næstformand) Social- og Sundhedsskolven Skive-Thisted-Viborg, CVUvita: Bestyrelse og efter- og videreuddannelsesudvalg 
Aleksander Aagaard (V)VUC Horsens
Anders Kühnau (A)            Viby Amtsgymnasium & HF, Århus Købmandsskole, JCVU, Fordelingsudvalg (tidl. Århus Amt)
Anna Marie Touborg (F)
                                            
Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, VUC Viborg-Skive, CVUvita: Sygeple-
jerskeuddannelsen
Anne V. Kristensen (V)            Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg,
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Gedved Seminarium, Fordelingsudvalg (tidl. Vejle Amt)
Bjarne Schmidt Nielsen (A)   Favrskov Gymnasium
Britta Bang (V)Fordelingsudvalg (tidl. Århus Amt)
Bodil Jensen (A) Lemvig Gymnasium, Silkeborg Seminarium
Conny Jensen (A)Social- og Sundhedsskolen i Herning, TEKO
Erik Poulsen*Vejlby Landbrugsskole
Ernst Greve (A)Viborg seminariet
Gert Schou (A)Grenaa Gymnasium & HF, AMU-Center Djursland, CVUalpha
Gunhild Husum (u.f. parti)Paderup Gymnasium
Harry Jensen (V)CVUvita: Pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen
Henning Gjellerod (A)Horsens Statsskole, Holstebro Tekniske Skole
Henning Jensen (A)Horsens Handelsskole, Vitus Bering
Henrik Qvist (Ø)Den Sociale Højskole i Aarhus, Peter Sabroe Seminariet
Johannes Flensted-Jensen (A)    VIA University College
Jørgen Nørby (V)Herning HF & VUC, CVU Midt-Vest, Fordelingsudvalg (tidl. Ringkjøbing Amt)
Kate Runge (V)                                VUC Århus: Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsskolen i Århus
Knud Gaarn-Larsen*                                      Viborg Seminariet
Knud Hammer (A)Ringkjøbing Handelsskole & Handels-gymnasium, Ringkjøbing Gymnasium, CVUvita
Laila Munk Sørensen (A)    Skive Tekniske Skole, Fordelingsudvalg (tidl. Viborg Amt)
Louis Rolander (A)Holstebro Gymnasium & hf
Marianne Carøe (A)Social- og Sundhedsskolen i Randers
Martin Merrild (V)Nørre Nissum Seminarium & HF
Morten Noreng*Randers Statsskole
Jonas Dahl*                                   Århus Akademi, Fordelingsudvalg (tidl. Vejle Amt)
Olav Nørgaard (V)Asmildkloster Landbrugsskole, Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet: Rådgivende Udvalg
Ove Nørholm (C)Ikast Gymnasium og hf-kursus
Poul Dahl (V)Risskov Amtsgymnasium, Viborg Gymnasium, Fordelingsudvalg (tidl. Viborg Amt)
Preben Andersen (V)Th. Langs HF og VUC
Ulla Diderichsen (V)Det Regionale Vejledningsråd
Viggo Nielsen (V)Lemvig Handelsskole
Aage Erhardtsen*Viborg Katedralskole
 * Ikke medlem af Regionsrådet