Panelets funktionsperiode
Panelet er nedsat af Regionsrådet i 2007 og fungerer i perioden 1. januar 2008 – 31. december 2009 (udløbet af valgperioden for Regionsråd og kommunalbestyrelser).

Panelets medlemmer
Panelets medlemmer er de 16 Regionsrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelserne for de i alt 18 Lokale Aktions Grupper (LAG-er), der er etableret i Region Midtjylland.

LAG-ernes opgaver er at varetage væsentlige dele af udmøntningen af Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet 2007 – 2013. Det er prioritering af EU-midler og statsmidler til projekter til udvikling af bosætning og erhverv i landdistrikter og fiskeriområder, vejledning til projektholdere m.v.

Panelets opgaver:

 • Erfaringsudveksling blandt paneldeltagerne om varetagelsen af arbejdet som medlem af LAG-bestyrelserne.
 • Drøftelse af Region Midtjyllands interesser i landdistriktsudvikling og varetagelsen af interesserne. Herunder medvirke til at sikre sammenhæng mellem Den regionale udviklingsplan, Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan og LAG-ernes udviklingsstrategier.
 • Følge ny lovgivning og andre tiltag for udvikling i landdistrikterne.
 • Drøfte udfordringer og muligheder for udvikling i landdistrikterne, økonomiske og administrative midler til indsatsen m.v.
 • Medvirke til udvikling og igangsætning af større projekter og initiativer til udvikling i landdistrikterne.

Panelets møder

Panelet holder 3 – 4 møder årligt. Se referater fra møderne – og dagsordener forud for møderne - ved at klikke på mødedagene nedenfor:

Møde i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder den 7. oktober 2009

Møde i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder den 24. juni. 2009

Møde i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder den 11. marts 2009

Mødet i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder den 23. oktober 2008.

Mødet i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder den 10. juni 2008.

Møde i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder den 26. februar 2008.Funktionsperiode:

1. januar 2008 - 31. december 2009.

Medlemmer af LAG-panel Region Midtjylland

 • Kaj Møldrup Christensen (A) (formand) - Lokal aktionsgruppe (LAG) - Djursland
 • Poul Dahl (V) (næstformand) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Favrskov
 • Preben Andersen (V) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Hedensted
 • Conny Jensen (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Herning
 • Henning Gjellerod (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Holstebro
 • Henning Jensen (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Horsens
 • Tove Videbæk (C) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Ikast-Brande
 • Jørgen Nørby1 (V) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Lemvig
 • Marianne Carøe (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Randers
 • Harry Jensen (V) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Ringkjøbing-Skjern
 • Leif Mørck (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Samsø
 • Britta Bang (V) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Silkeborg
 • Laila Munk Sørensen (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Skive
 • Bent Ove Pedersen (V) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Struer
 • Ernst Greve (A) - Lokal Aktionsgruppe (LAG) - Viborg
 • Anna Marie Touborg (F) - Aktionsgruppe (Fiskeri-LAG) - Limfjorden

1 Også medlem af Lokal Aktionsgruppe (Fiskeri-LAG) - Vestjylland