Panelets opgaver er at drøfte Region Midtjyllands interesser inden for kollektiv trafik, at drøfte kriterier for den regionale kollektive trafikbetjening, at drøfte opfølgning i forhold til den regionale udviklingsplan samt at udveksle erfaringer deltagerne imellem.

Funktionsperiode:

1. januar 2008 - 31. december 2009.

Medlemmer

  • Bent Ove Pedersen (V) (formand)
  • Bente Nielsen (F) (næstformand)
  • Bjarne Schmidt Nielsen (A) Bestyrelser: Midttrafik og Midtjyske Jernbaner + medlem af politisk følgegruppe, Letbaneprojektet
  • Aleksander Aagaard (V) Bestyrelser: Midttrafik og Midtjyske Jernbaner
  • Anna Marie Touborg (F) Bestyrelse: Midtjyske Jernbaner
  • Laila Munk Sørensen (A)
  • Poul Dahl (V)
  • Aage Koch-Jensen (C)
  • Henrik Qvist (Ø)