PunktReferat fra mødet onsdag den 3. december 2008Bilag

 1.

Status på omlægning af det regionale rutenet i Region Midtjylland

 1

 2.

Status på økonomien i den kollektive trafik

 

 3.

Kattegatforbindelsen - Kattegatkomité

 3

 4.

Regeringens investreringsplan for infrastruktur

 

 5.

Erfaringsudveksling fra studieturen til Västra Götaland

 

 6.

Fastlæggelse af møderække for 2009

 

 7.

Eventuelt