Punkt 

Referat fra mødet onsdag den 9. december 2009 

Bilag 

 
1


Evaluering af arbejdet i den forløbne periode


 1

 
2


Økonomien i den kollektive trafik
 

 
3


Orientering om letbaneorganiseringen og møde med Transportminister Lars Barfoed
 

 
4


Rejsekortet - status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat 4


5


Ideer til projekter inden for de statslige trafikpuljer


5


6


Kattegatforbindelsen


6


7


Status på erhvervskortet 
 

 
8


Eventuelt