Punkt 

Referat fra mødet onsdag den 11. marts 2009
 
Bilag
 
1
 
Status for planlægning af det regionale rutenet
 
2
 
Rejsekortet

 
2

 
3
 
Letbaneprojektet
 
 
4

Trafikplan for Århus
 
 
5
 
Trafikaftale indgået mellem Folketingets forligspartier    

 
5

 
6
 
Arbejdet for en fast Kattegatforbindelse
 
 
7
 
Forslag til en konference om kollektiv trafik
 
 
8
 
Eventuelt