PunktReferat fra mødet onsdag den 14. maj 2008Bilag

 1.

Introduktion til panel for kollektiv trafik

 1

 2.

Status på omlægning af det regionale rutenet

 2

 3.

Midttrafiks foreløbige regnskab for 2007

 3

 4.

Fusion af de to privatbaner, Lemvigbanen og Odderbanen

 

 5.

Investeringsplan for privatbanerne

 

 6.

Status på arbejdet med letbanen

 

 7.

Orientering om transportministerens besøg den 16. maj 2008