Punkt 

Referat fra mødet onsdag den 27. maj 2009 

Bilag 

 
1


Kollektiv trafikplan for Århus 
 

 
2


Letbaneprojektet 
 

 
3


Økonomien i den kollektive trafik
 

 
4


Planlægning af det regionale rutenet 
 


5


Opfølgning på Folketingets trafikaftale fra januar 2009


5


6


En fast Kattegatforbindelse


6


7


Eventuelt