Udvalget får til opgave at udarbejde en redegørelse om patientforløb og indsatsen for kræftpatienter, herunder med fokus på servicemål, kvalitet, kapacitet mv.

Funktionsperiode:

1. januar 2008 - 30. juni 2008.

Medlemmer

Leif Mørck (A) (formand)
Olav Nørgaard (V) (næstformand)
Conny Jensen (A)
Marianne Carøe (A)
Ulla Diderichsen (V)
Jette Skive (O)
Ove Nørholm (C)