Udvalget skal i dialog med politikere fra de relevante udvalg i kommunerne følge op på og videreudvikle rammeaftalesystemet med det sigte at se på mulighederne for at give det en optimalt fleksibel udformning.

Medlemmer

Gunhild Husum (udenfor partierne) (formand)
Bent Ove Pedersen (V) (næstformand)
Bodil Jensen (A)
Louis Rolander (A)
Henrik Qvist (Ø)
Tove Videbæk (K)

Mødeplan for Udvalget vedr. rammeaftaler på socialområdet

10. januar 2007
10. april 2007 - fællesmøde med udvalget vedr. service, kvalitet og struktur mv. på socialområdet
30. maj 2007 - fællesmøde med udvalget vedr. service, kvalitet og struktur mv. på socialområdet
17. august 2007
3. december 2007