Udvalget har til opgave at følge arbejdet i Det regionale udviklings-råd, herunder at:

  • Udarbejde forslag til den lovpligtige redegørelse til udviklingsrådet om udviklingen på social- og specialundervisningsområdet, inden rapporten behandles i Regionsrådet
  • Følge udviklingsrådets videre arbejde med afrapporteringerne fra Region Midtjylland og de 19 kommuner, der skal resultere i én samlet rapport fra udviklingsrådet til Socialministeriet og Undervisningsministeriet
  • Bidrage til udviklingsrådets dagsordner og efterfølgende drøfte udfaldet af udviklingsrådets møder

Funktionsperiode:

1. januar - 31. december 2008.

Medlemmer

Gunhild Husum (udenfor partierne) (formand)
Jørgen Nørby (V) (næstformand)
Ernst Greve (A)
Henning Jensen (A)
Louis Rolander (A)
Harry Jensen (V)
Kate Runge (V)

Mødeplan

24. januar 2008
7. februar 2008
28. maj 2008
5. november 2008