Udvalget får til opgave at forberede Region Midtjyllands første samlede sundhedsplan.

Funktionsperiode:

1. januar - 31. december 2008.

Medlemmer

Johannes Flensted-Jensen (A) (formand)
Alice Espeholt (V) (næstformand)
Conny Jensen (A)
Knud Hammer (A)
Aleksander Aagaard (V)
Preben Andersen (V)
Jette Skive (O)
Ove Nørholm (C)
Bente Nielsen (F)
Ulla Fasting (B)
Tove Videbæk (C)