Udvalget skal blandt andet arbejde med den overordnede politik for den regionale kollektive trafik, en strategi for infrastruktur i regionen samt mål for regionens indsats på miljøområdet.

Medlemmer

Bent Ove Pedersen (V) (formand)
Ernst Greve (A)
Laila Munk Sørensen (A)
Bjarne Schmidt Nielsen (A)
Aage Koch-Jensen (C)
Poul Dahl (V)

Mødeplan for Udvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur

17. januar 2007
21. marts 2007
16. maj 2007
15. august 2007
10. oktober 2007
5. december 2007