Udvalget skal understøtte regionens opgave med inden udgangen af 2007 at udarbejde et forslag til en regional udviklingsplan. Blandt andet ved at udarbejde et forslag til analysemodel som grundlag for den regionale udviklingsplan samt forestå koordineringen med og inddragelsen af andre midlertidige udvalg og andre relevante fora i arbejdet med den regionale udviklingsplan.

Medlemmer

Bent Hansen (A) (formand)
Aleksander Aagaard (V) (næstformand)
Henning Jensen (A)
Bjarne Schmidt Nielsen (A)
Henning Gjellerod (A)
Anna Marie Touborg (F)
Poul Dahl (V)
Jørgen Nørby (V)
Ulla Diderichsen (V)

Mødeplan for Udvalget vedr. den regionale udviklingsplan