Dagsorden til møde den 7. juni 2007 i Underudvalget for Regional Udviklingsplan
1    Evaluering af fællesmøderne med kontaktudvalget
2Temaer og tendenser i Anna-Amalia-projektetBilag 2
3Program for Anna-Amalia-projektets afslutning den 22. juni 2007
4Status for udarbejdelse af strategioplæg i udvalg med relation til Den Regionale UdviklingsplanBilag 4
5    Gensidig orientering
6Eventuelt