Punkt: Dagsorden til mødet 20. august 2007 Bilag:

  1. Foreløbigt udkast til skitse for Den regionale udviklingsplan Bilag 1
  2. Status for udarbejdelse af strategioplæg i udvalg med relation til Den regionale udviklingsplan
  3. Resultaterne af Anna Amalia-projektet Bilag 2
  4. Prioritering af idéer til regionsrådet
  5. Anna Amaliaernes hjertebørn Bilag 3


Læs referat fra mødet her