Referat fra mødet (pdf-fil)
Dagsorden til mødet (pdf-fil)                        Bilag

1

Gensidig orientering

2

Fællesmøderne med kontaktudvalget
Bilag 2.1
Bilag 2.2

3

Rapport fra udvalgets studietur til East of England

Bilag 3

4

Udkast til debatoplæg om Den regionale udviklingsplanBilag 4

5

Konferenceoplæg og udvalgets rolle på konferencen
Bilag 5.1
Bilag 5.2

6

Den geografiske fordeling af de 25 Anna Amaliaer, samt programmet for deres dannelsesrejse til WeimarBilag 6

7

Forslag til ændring af idékampagnen 7000 idéer på 7 dageBilag 7

8

Godkendelse af tidsplan for forslag til råstofplan for Region Midtjylland

Bilag 8.1
Bilag 8.2

9

Eventuelt