Punkt: Dagsorden

  1. Forslag til Den regionale udviklingsplan, Bilag 1Bilag 2
  2. Offentliggørelse og høring af Den regionale udviklingsplan
  3. Anna Amalia-projektet - økonomi og udsendelse af idéer, Bilag 3
    Bilag 4
  4. Orientering om forslag til lokal Agenda 21-strategi for Region Midtjylland, Bilag 5
  5. Forslag til Råstofplan 2008, Bilag 6

Læs referat fra mødet her