På Regionsrådets møde den 20. maj 2009 blev det vedtaget, at funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi forlænges til 31. december 2009..

Udvalgets sammensætning er:
Poul Müller (C) (formand) 
Martin Merrild (V) (næstformand) 
Bjarne Schmidt Nielsen (A) 
Henning Gjellerod (A) 
Poul Dahl (V) 
Viggo Nielsen (V) 
Bente Nielsen (F) 

I 2009 er der holdt følgende møder:
Torsdag den 26. marts
Fredag den 25. september