Referat (pdf)

 

  Indholdsfortegnelse  
1.  Betænkning vedr. globaliseringsstrategi for Region Midtjylland 
Bilag:
Betænkning vedr. globaliseringsstrategi
Hovedresultater
Muligheder for bredere offentlig-privat internationaliseringssamarbejde
Region Midtjyllands internationale strategi
Resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed
 
2.  Rapport og regnskab for studietur til Ungarn den 15. og 16. april 2009
Bilag:
 Rejserapport
 
3.  Meddelelser