Referat  (pdf)
 Indholdsfortegnelse  
 1.Afholdelse af globaliseringskonference Bilag 1
 2.Revision af Region Midtjyllands internationale strategiBilag 2
 3.Lissabon-strategien - fremskridtsrapportBilag 3
 4.Mødeplan 2009
 5.MeddelelserBilag 5.1
Bilag 5.2
Bilag 5.3

Revideret oplæg til afholdelse af globaliseringskonferencen (omdelt under dagsordenens punkt 1).
Plancher fra gennemgang af Lissabon-strategien (dagsordenens punkt 3).