Udvalgets opgave er at udarbejde en betænkning, der skal støtte regionale overvejelser inden for screeningsområdet samt bidrage til den nationale debat om emnet.

Funktionsperiode

1. januar 2009 – 22. juni 2009

Medlemmer

Ulla Fasting (B) (formand)
Kate Runge (V) (næstformand)
Conny Jensen (A)
Marianne Carøe (A)
Jørgen Nørby (V)
Birgit Jonassen (O)
Ove Nørholm (C)