Udvalget skal arbejde med metoder til fastsættelse af og opfølgning på service- og kvalitetsni-veauerne i de regionalt drevne sociale tilbud. Udvalget skal diskutere og beskrive, hvordan serviceniveauer fleksibelt kan tilpasse sig de enkelte kommunernes efterspørgsel og betalings-vilje indenfor rammer, der kan bakkes op af Regionsrådet.

Medlemmer

Kate Runge (V) (formand)
Marianne Carøe (A)
Bodil Jensen (A)
Ernst Greve (A)
Olav Nørgaard (V)
Jette Skive (O)

Mødeplan for Udvalget vedr. service, kvalitet og struktur mv. på socialområdet

15. januar 2007
10. april 2007 - fællesmøde med udvalget vedr. rammeaftaler på socialområdet
30. maj 2007 - fællesmøde med udvalget vedr. rammeaftaler på socialområdet
8. oktober 2007
13. november 2007
13. december 2007