Udvalget skal arbejde med beskrivelse af niveauer for service og kvalitet på de forskellige delområder indenfor såvel voksen som børne- og ungdomspsykiatrien. Udvalget skal også komme med forslag til en samlet psykiatriplan. Planen skal omfatte både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Planen skal endvidere omhandle såvel regionens behandlingspsykiatriske som socialpsykiatriske tilbud.

Medlemmer

Anna Maria Touborg (F) (formand)
Birgit Jonassen (O) (næstformand)
Louis Rolander (A)
Anders Kühnau (A)
Henrik Qvist (Ø)
Anne V. Kristensen (V)

Mødeplan for Udvalget vedr. service og kvalitet mv. på psykiatriområdet

18. januar 2007 - mødet blev aflyst
8. marts 2007
18. april 2007
11. juni 2007
23. august 2007
4. september 2007
13. september 2007
4. oktober 2007
12. oktober 2007
13. december 2007
8. februar 2008