Udvalgets opgaver vedrører større strukturelle og planlægningsmæssige spørgsmål på sundhedsområdet. Udvalget følger blandt andet arbejdet med Masterplanen for det nye universitetshospital i Århus samt akutberedskabet for Region Midtjylland.

Medlemmer

Johannes Flensted-Jensen (A) (formand)
Leif Mørck (A)
Knud Hammer (A)
Jonas Dahl (F)
Ove Nørholm (C)
Tove Videbæk (K)
Kate Runge (V)
Preben Andersen (V)
Alice Espeholt (V)