Møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 2. marts 2009

Dagsorden til møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 2. marts 2009

Referat af møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 2. marts 2009


Møde den 25. marts 2009

Dagsorden til møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 25. marts 2009

Referat af møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 25. marts 2009


Møde den 13. maj 2009

Dagsorden til møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 13. maj 2009

Referat af møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 13. maj 2009


Møde den 9. juni 2009

Dagsorden til møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 9. maj 2009

Referat af møde i Det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner den 9. maj 2009