Udvalget skal drøfte og beskrive på hvilke områder, der gør sig sociale forskelle gældende i sundhed samt belyse konsekvenserne heraf. Dette skal følges af en kortlægning af hvilke tiltag og fokusområder, der kan iværksættes i forhold til påvirkning af sociale forskelle i sundhed.


Funktionsperiode:

1. juli 2008 - 31. marts 2009.

Udvalgets rapport
Rapport

Medlemmer

Anders Kühnau (A) (formand)
Preben Andersen (V) (næstformand)
Conny Jensen (A)
Knud Hammer (A)
Leif Mørck (A)
Alice Espeholt (V)
Henrik Qvist (Ø)

Mødeplan

28. august 2008
9. oktober 2008
12. november 2008
5. december 2008
27. januar 2009
25. februar 2009
12. marts 2009