Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i sundhedskoordinationsudvalget og i samarbejdsudvalgene på almen læge- og speciallægeområdet mulighed for - på bl.a. formøder forud for møder i sundhedskoordinationsudvalget - at drøfte bl.a. kommunesamarbejde (herunder sundhedsaftaler), kronikerindsats, sundhedscentre (herunder samarbejdsmodeller), folkesundhed samt samarbejdet med praksissektoren.

Funktionsperiode:

1. januar 2008 - 31. december 2009.

Medlemmer

Johannes Flensted-Jensen1 (A ) (formand)Sundhedskoordinationsudvalget
 Alice Espeholt (V) (næstformand) Samarbejdsudvalg, almen praksis 
 Anna Marie Touborg (F)Sundhedskoordinationsudvalget
 Aage Koch-Jensen1 (C)Sundhedskoordinationsudvalget
 Kate Runge (V)Sundhedskoordinationsudvalget
 Ulla Diderichsen (V)Sundhedskoordinationsudvalget
 Leif Mørck (A)Samarbejdsudvalg, speciallæger
 mangler (F)                                             Samarbejdsudvalg, speciallæger
 Olav Nørgaard (C)Samarbejdsudvalg, speciallæger
 Birgit Jonassen (O)Samarbejdsudvalg, speciallæger
 Conny Jensen (A)Samarbejdsudvalg, almen praksis
1Også medlem af Samarbejdsudvalget, almen praksis