Udvalgets opgaver vedrører udarbejdelse af forslag til en samlet uddannelsesstrategi som led i den regionale udviklingsplan samt forslag til en uddannelsespolitik, der kan danne grundlag for at yde udviklingstilskud.

Rapporten "Uddannelse i Region Midtjylland" beskriver uddannelsesniveau, uddannelsesudbud og uddannelsesmønstre analyseret for Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Ud over historiske tal for befolkningens uddannelse og uddannelsesadfærd, præsenteres i rapporten en fremskrivningsmodel for, hvordan en ny ungdomsårgang i regionen vil uddanne sig.

Rapporten: Uddannelse i Region Midtjylland
Tillæg til rapporten: Revideret uddannelsesmodel

Medlemmer

Ulla Fasting (B) (formand)
Kaj Møldrup Christensen (A)
Anders Kühnau (A)
Jonas Dahl (F)
Bent Ove Pedersen (V)
Jørgen Nørby (V)

Mødeplan for Udvalget vedr. uddannelser og kompetencer

21. marts 2007
17. april 2007
9. maj 2007
6. juni 2007
28. august 2007
10. oktober 2007
28. november 2007