I Praksisplanudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen om udvikling og planlægning af almen praksis.

Medlemmer

Udpeget for Region Midtjylland:
Else Kayser (Ø), Formand
Birgit Christensen (A)
Finn Thranum (V)

Udpeget for KKR Region Midtjylland:
Frank Heidemann (A), Ikast-Brande
Mette Nielsen (A), Viborg
Benny Hammer (C), Norddjurs
Jens Christian Hedegaard (V), Holstebro
Hans Østergaard (V), Ringkøbing-Skjern

Udpeget for PLO-Midtjylland:
Lise Høyer
Henrik Idriss Kise
Birgitte Borup

Mødeplan 2019

  • 6. marts
  • 27. maj
  • 4. september
  • 26. november

Sekretariatsbetjening

Andreas Götke Christiansen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 2966 9347