Praksisplanudvalget er nedlagt pr. 1. juli 2022 og erstattes af Sundhedssamarbejdsudvalget.

I Praksisplanudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen om udvikling og planlægning i almen praksis.

Møderne i Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget holdes samlet første halvår 2022.

Du kan finde dagsordener og referater for første halvår 2022 på hjemmesiden.

Medlemmer

 

Regionsrådsmedlemmer:
Anders Kühnau (A) (formand)
Else Søjmark (A)
Ib Bjerregaard (V)
Anne Marie Søe Nørgaard (V)
Hanne Roed (B)


Kommunale medlemmer:
Ulrik Wilbek (V), Viborg (næstformand)
Torben Hansen (A), Randers
Jacob Bundsgaard (A), Aarhus
Peter Sørensen (A), Horsens
Dorte West (V), Herning

Repræsentanter for almen praksis - PLO-M:
Henrik Idriss Kise
Bruno Melgaard Jensen
Ida Veng

 

Mødeplan 2022

  • 25. april
  • 7. juni

Sekretariatsbetjening

Moana Hjarnø Nielsen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 2426 3108