I Praksisplanudvalget samarbejder regionsrådet, kommunerne i Region Midtjylland og de praktiserende læger i regionen om udvikling og planlægning af almen praksis.

Medlemmer

Udpeget for Region Midtjylland:
Else Kayser (Ø), Formand
Birgit Christensen (A)
Finn Thranum (V)

Udpeget for KKR Region Midtjylland:
Frank Heidemann (A), Ikast-Brande
Mette Nielsen (A), Viborg
Benny Hammer (C), Norddjurs
Jens Christian Hedegaard (V), Holstebro
Hans Østergaard (V), Ringkøbing-Skjern

Udpeget for PLO-Midtjylland:
Henrik Idriss Kise
Bruno Melgaard Jensen
Birgitte Borup

Mødeplan 2020

  • 5. marts
  • 3. juni
  • 9. september
  • 10. december

Sekretariatsbetjening

Moana Hjarnø Nielsen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 2426 3108