Praksisplanudvalget godkendte på mødet den 15. december 2016 en ny 'Praksisplan for almen praksis'.

 

Praksisplan for almen praksis 2016

 

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejs- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis.

Praksisplanen beskriver

  • hvilke opgaver, almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
  • hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen
  • hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver
  • den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.

Praksisplanen skal bidrage til at konkrete indsatser, som er besluttet i sundhedsaftalen, og hvor almen praksis er involveret, indgår i praksisplanen og ved behov følges op af en underliggende aftale.

Praksisplanen fastsætter konkrete anbefalinger indenfor en række temaer:

  • lægedækning
  • lokal opgavevaretagelse
  • tilgængelighed
  • lokal kvalitetsudvikling.

 

Praksisplan for almen praksis, september 2016 blev sendt i høring den 28. september 2016. Høringsbrev, høringsudkast af praksisplan, liste over høringsparter samt plancher over praksisplanens indhold fremgår herunder:

Høringsbrev

Praksisplan for almen praksis, september 2016 (høringsudkast).

Liste over høringsparter

Plancher over praksisplanens indhold.

Herunder offentliggøres høringssvar vedr. Praksisplan for almen praksis, september 2016 løbende.