Praksissektoren består af praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger og fodterapeuter.

Det karakteristiske for praksissektoren er, at der er tale om selvstændige sundhedsprofessionelle, der varetager opgaver i sundhedsvæsenet efter vilkår og retningslinjer, som er fastlagt i landsoverenskomsterne. På de fleste af områderne er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg, som skal behandle klager, træffe beslutning om placering af nynedsættelser/ flytninger, lokale aftaler m.v.

På de følgende sider kan du se de forskellige samarbejdsudvalg, deres sammensætning, mødeplan samt de åbne dagsordner og referater.

Der er i Region Midtjylland nedsat følgende samarbejdsudvalg: