Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen praksis, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af regionens kommuner, 4 repræsentanter udpeget af Regionsrådet og 6 repræsentanter udpeget af PLO - Midtjylland.

Regionsrådsmedlemmer:
Thrine Rimdal Nørgaard (V), Formand
Annette Roed (A)
Lau Sørensen (C)
Susanne Buch (F)


Kommunale medlemmer:
Mahad Yussuf, (B), Aarhus Kommune
Jens Erik Damgaard, (K), Ringkøbing-Skjern Kommune


Sundhedsfaglige medlemmer:
Henrik Idriss Kise, Formand
Bruno Melgaard Jensen
Søren Svenningsen
Jakob Ravn
Jane Kirkeby
Allan Høg Poulsen

Mødeplan 2022
29. marts
9. juni
27. september
8. december

Mødeplan 2023
23. marts (klarmeldingsfrist 13. marts)
8. juni (klarmeldingsfrist 29. maj)
28. september (klarmeldingsfrist 18. september)
5. december (klarmeldingsfrist 23. november)

Samarbejdsudvalgets opgave er bla.

  • Udvalget drøfter, vejleder og afgør spørgsmål om forståelse og anvendelse af overenskomsten
  • Give tilladelse til fx delepraksis, åbne-/lukkegrænser, ansættelse af læger i praksis osv. i henhold til overenskomsten og i henhold til praksisplanen
  • Behandler adfærd- og serviceklager
  • Er forum for drøftelse og dialog vedr. almen praksis
  • Kan af praksisplanudvalget inddrages som hørings-/rådgivningspart

Henvendelser vedr. delepraksis, generationsskifte, praksishandler m.v. rettes til Praksisadministrationen

Herunder findes link med oversigt over medarbejdere:

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncernokonomi/praksisadministrationen/medarbejdere/

 

Sekretariat for samarbejdsudvalget for almen praksis

Camilla Ulsøe
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 7841 2139