Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen praksis, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af regionens kommuner, 4 repræsentanter udpeget af Regionsrådet og 6 repræsentanter udpeget af PLO - Midtjylland.

Regionsrådsmedlemmer:
Christian Møller-Nielsen (V), Formand
Susanne Buch Nielsen (F)
Else Kayser (Ø)
Annette Roed (A)

Kommunale medlemmer:
Frank Heidemann (A), Ikast-Brande
Jan Kjær Madsen (B), Syddjurs

Sundhedsfaglige medlemmer:
Henrik Idriss Kise, Formand
Bruno Melgaard Jensen
Jonas Hald
Poul Kraghede
Søren Svenningsen
Jakob Ravn

Mødeplan 2021

9. marts
8. juni
23. september
30. november

Mødeplan 2020


1. december

 

Samarbejdsudvalgets opgave er bla.

  • Udvalget drøfter, vejleder og afgør spørgsmål om forståelse og anvendelse af overenskomsten
  • Give tilladelse til fx delepraksis, åbne-/lukkegrænser, ansættelse af læger i praksis osv. i henhold til overenskomsten og i henhold til praksisplanen
  • Behandler adfærd- og serviceklager
  • Er forum for drøftelse og dialog vedr. almen praksis
  • Kan af praksisplanudvalget inddrages som hørings-/rådgivningspart

Henvendelser vedr. delepraksis, generationsskifte, praksishandler m.v. rettes til Praksisadministrationen

Herunder findes link med oversigt over medarbejdere:

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncernokonomi/praksisadministrationen/medarbejdere/

 

Sekretariat for samarbejdsudvalget for almen praksis

Camilla Ulsøe
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 7841 2139