Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen praksis, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af regionens kommuner, 4 repræsentanter udpeget af Regionsrådet og 6 repræsentanter udpeget af PLO - Midtjylland.

Regionsrådsmedlemmer:
Christian Møller-Nielsen (V), Formand
Susanne Buch Nielsen (F)
Else Kayser (Ø)
Annette Roed (A)

Kommunale medlemmer:
Frank Heidemann (A), Ikast-Brande
Jan Kjær Madsen (B), Syddjurs

Sundhedsfaglige medlemmer:
Henrik Idriss Kise, Formand
Bruno Melgaard Jensen
Søren Svenningsen
Jakob Ravn
Jane Kirkeby
Allan Høg Poulsen

Mødeplan 2021

9. marts
8. juni
23. september
30. november

Samarbejdsudvalgets opgave er bla.

  • Udvalget drøfter, vejleder og afgør spørgsmål om forståelse og anvendelse af overenskomsten
  • Give tilladelse til fx delepraksis, åbne-/lukkegrænser, ansættelse af læger i praksis osv. i henhold til overenskomsten og i henhold til praksisplanen
  • Behandler adfærd- og serviceklager
  • Er forum for drøftelse og dialog vedr. almen praksis
  • Kan af praksisplanudvalget inddrages som hørings-/rådgivningspart

Henvendelser vedr. delepraksis, generationsskifte, praksishandler m.v. rettes til Praksisadministrationen

Herunder findes link med oversigt over medarbejdere:

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncernokonomi/praksisadministrationen/medarbejdere/

 

Sekretariat for samarbejdsudvalget for almen praksis

Camilla Ulsøe
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 7841 2139