Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danmarks Apotekerforening. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af Regionsrådet og 2 repræsentanter (apotekere) udpeget af Danmarks Apotekerforening.

Regionsrådsmedlemmer:
Birgit Marie Christensen (A)
Finn Thranum (V)

Faglige medlemmer, Apotekere:
Lars F. Nørgaard, Grenaa Apotek
Tatyana Mikkelsen, Kjellerup Apotek

Mødeplan 2021 for samarbejdsudvalget for apotekerområdet

 

  • 5. oktober 

 

Samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser fremgår af overenskomstens § 9:

  • rationelt medicinforbrug for samfundet og den enkelte patient
  • kvalitetsudvikling på lægemiddelområdet
  • konkrete initiativer og projekter, f.eks. dosis-dispensering
  • fortolkning og vejledning om overenskomstens bestemmelser

Der gøres opmærksom på, at Samarbejdsudvalget på apotekerområdet udelukkende har kompetencer i forhold til samarbejdet med private apoteker i regionen. Samarbejdsudvalget vil således ikke beskæftige sig med hospitalsapotekerne og hospitalsapotekerdriften i Region Midtjylland.

Apotekerområdet reguleres af Lægemiddelstyrelsen og regionen har ingen direkte kompetencer på området, men er alene høringspart i forhold til struktursager.

Sekretariat for samarbejdsudvalget på apotekerområdet

 

Karen Pedersen
Koncern Kvalitet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 40217973