Samarbejdsudvalget for fodterapi er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Regionernes lønnings- og takstudvalg og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter. 

Udvalget består af 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland og 2 medlemmer udpeget af Landsforeningen af statsautoriserede fodterapeuter blandt de medlemmer, der er tiltrådt overenskomsten.

Regionsrådsmedlemmer:
Erik Vinther (V), Formand
Lars Møller Petersen (A)

Fodterapeuter
Søren Nygaard Sørensen
Marianne Poulsen

Mødeplan 2021

26. februar
22. juni
5. november

Samarbejdsudvalget behandler


Sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i regionen og vejleder med hensyn til for­ståelse af overenskomsternes bestemmelser. Herunder:

  • sager vedrørende praksisplanlægning
  • sager vedrørende nedsættelsestilladelse
  • sager vedrørende indskrænkning
  • sager vedrørende ændring af status
  • sager om samarbejdsaftaler om værksted
  • klagesager
  • øvrige sager vedrørende overenskomstens forståelse og gen­nem­førelse i regionen
  • sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser
  • sager vedrørende overenskomstens økonomi jf. økonomiprotokollatSekretariat

Sekretariat:

Nanna Thomsen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 2362 8234