Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet er nedsat i henhold til overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af regionen, 2 repræsentanter udpeget af Kommunekontaktrådet og 4 repræsentanter udpeget af Danske Fysioterapeuter.

Regionsrådsmedlemmer:
Ulrich Fredberg (V), Formand
Marianne Carøe (A)

Kommunale medlemmer:
Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs
Niels Ole Damgaard (A), Skive

Faglige medlemmer, Danske Fysioterapeuter:
Lene Lysemose
Henrik Lauridsen
Morten Graversen
Anders Winther Christensen


Observatører:
Sanne Jensen, Formand for Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland
Nils-Bo Andersen, praksiskonsulent
Bo Albertsen, praksiskonsulent

Mødeplan 2021:


15. marts
25. juni
28. september
14. december

 

Emner til dagsordens punkter skal sendes til sekretariatet senest 40 dage inden mødets afholdelse. Hvis sagerne kræver en større udredning, kan det være nødvendigt at udsætte punktet til det efterfølgende møde i samarbejdsudvalget.

Opgaver

  • sager vedrørende praksisplanlægning
  • sager vedrørende nedsættelsestilladelse
  • sager vedrørende indskrænkning
  • sager vedrørende ændring af status
  • sager vedrørende tiltrædelse
  • klagesager
  • øvrige klager vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen og kommunerne i regionen
  • sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser
  • sager vedrørende overenskomstens økonomi

Sekretariat

 
Sandra Bjerre Nielsen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 2422 7208


Maria Eeg Schmidt
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 4171 9998