Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet er nedsat i henhold til overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af regionen, 2 repræsentanter udpeget af Kommunekontaktrådet og 4 repræsentanter udpeget af Danske Fysioterapeuter.

Regionsrådsmedlemmer:
Ulrich Fredberg (V), Formand
Marianne Carøe (A)

Kommunale medlemmer:
Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs
Niels Ole Damgaard (A), Skive

Faglige medlemmer, Danske Fysioterapeuter:
Lene Lysemose
Henrik Lauridsen
Morten Graversen
Anders Winther Christensen


Observatører:
Sanne Jensen, Formand for Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland
Inger Qvist, koordinerende praksiskonsulent
Nils-Bo Andersen, praksiskonsulent

Mødeplan 2020:

10. marts
23. juni
24. september
3. december

Emner til dagsordens punkter skal sendes til sekretariatet senest 40 dage inden mødets afholdelse. Hvis sagerne kræver en større udredning, kan det være nødvendigt at udsætte punktet til det efterfølgende møde i samarbejdsudvalget.

Opgaver

  • sager vedrørende praksisplanlægning
  • sager vedrørende nedsættelsestilladelse
  • sager vedrørende indskrænkning
  • sager vedrørende ændring af status
  • sager vedrørende tiltrædelse
  • klagesager
  • øvrige klager vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen og kommunerne i regionen
  • sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser
  • sager vedrørende overenskomstens økonomi

Sekretariat

 
Trine Oksbjerg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 2152 6496


Sine Møller Sørensen
Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region - KOSU
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Tlf.: 4185 9470