Samarbejdsudvalget for kiropraktik er nedsat i henhold til overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening. Udvalget består af 3 repræsentanter udpeget af regionen og 3 repræsentanter udpeget af Dansk Kiropraktor Forening.

Regionsrådsmedlemmer:
John G. Christensen (A), Formand
Steen Jakobsen (V)

Kommunale medlemmer:
Niels Flade Nielsen (A), Favrskov

Sundhedsfaglige medlemmer, Dansk Kiropraktor Forening:
Klaus Doktor
Troels Gaarde
Bjarne Keseler

Den 27. november 2019 godkendte Regionsrådet Praksisplan for kiropraktik 2019.

Mødeplan 2021

25. juni


Opgaver

  • at udarbejde en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen, således at det kiropraktiske behandlingstilbud kan indgå i den øvrige sundhedsplanlægning i regionen.
  • at behandle sager vedrørende nedsættelser
  • at vurdere løbende ydelses- og udgiftsudviklingen, med henblik på iværksættelse af eventuelle relevante initiativer ved ændringer i forbruget af kiropraktiske ydelser
  • at behandle sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser

Sekretariat for samarbejdsudvalg og kiropraktik

Claus Meldgaard Jensen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 2028 7753