Medlemmer

 

Regionsrådsmedlemmer:

Thrine Rimdal Nørgaard (V), Formand
Annette Roed (A)
Lau Sørensen (C) (observatør)
Susanne Buch (F)


Kommunale medlemmer:
Mahad Yussuf, (B), Aarhus Kommune
Jens Erik Damgaard (K), Ringkøbing-Skjern Kommune


Sundhedsfaglige medlemmer:
Henrik Idriss Kise, Formand
Allan Høg Poulsen
Søren Svenningsen
Jakob Ravn
Jane Kirkeby
Allan Høg Poulsen

Mødeplan 2023

20. marts
8. juni
28. september
5. december

 

Opgaver

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets opgave er bredt at fremme kvalitet og efteruddannelse for praktiserende læger i Region Midtjylland. Til denne opgave afsættes der årligt en pulje på ca. 7 millioner kr., i henhold til Landsoverenskomsten for almen lægegerning.

Der er etableret et regionalt kvalitetsteam, hvis opgaver er:

  • At rådgive Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, bl.a. ved udarbejdelse af af faglige vurderinger af ansøgninger til udvalget
  • At udarbejde forslag til strategi for kvalitetsarbejdet i regionen
  • At koordinere og sammentænke indsatsen på kvalitetsområdet

Sekretariat

 

Jette Christiansen
Koncern Kvalitet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 24758384

LinksKommissoriet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.