Medlemmer

 

Regionsrådsmedlemmer:

Christian Møller-Nielsen (V), Formand
Susanne Buch Nielsen (F)
Else Kayser (Ø)
Annette Roed (A)

Kommunale medlemmer:
Frank Heidemann (A), Ikast-Brande
Annette Mosegaard (C), Ikast-Brande


Sundhedsfaglige medlemmer:
Henrik Idriss Kise, Formand
Bruno Melgaard Jensen
Søren Svenningsen
Jakob Hald
Jane Kirkeby
Allan Høg Poulsen

Mødeplan 2021

9. marts
8. juni
23. september
30. november

 

Opgaver

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets opgave er bredt at fremme kvalitet og efteruddannelse for praktiserende læger i Region Midtjylland. Til denne opgave afsættes der årligt en pulje på ca. 7 millioner kr., i henhold til Landsoverenskomsten for almen lægegerning.

Der er etableret et regionalt kvalitetsteam, hvis opgaver er:

  • At rådgive Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, bl.a. ved udarbejdelse af af faglige vurderinger af ansøgninger til udvalget
  • At udarbejde forslag til strategi for kvalitetsarbejdet i regionen
  • At koordinere og sammentænke indsatsen på kvalitetsområdet

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har fastlagt 3 hovedområder for anvendelse af udvalgets puljemidler i 2015 - 2018. Du kan læse om områderne via linket nedenfor:

Udviklingsområder under Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalget 2019 - 2021

Sekretariat

 

Jette Christiansen
Koncern Kvalitet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 24758384

Links

 

Medlemmer i det regionale kvalitetsteam

Kommissoriet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.