Medlemmer

 

Regionsrådsmedlemmer:

Christian Møller-Nielsen (V), Formand
Susanne Buch Nielsen (F)
Else Kayser (Ø)
Annette Roed (A)

Kommunale medlemmer:
Frank Heidemann (A), Ikast-Brande
Annette Mosegaard (C), Ikast-Brande


Sundhedsfaglige medlemmer:
Henrik Idriss Kise, Formand
Bruno Melgaard Jensen
Jonas Hald
Poul Kraghede
Søren Svenningsen
Jakob Hald

Mødeplan 2021

9. marts
8. juni
23. september
30. november

Mødeplan 2020

1. december

Opgaver

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets opgave er bredt at fremme kvalitet og efteruddannelse for praktiserende læger i Region Midtjylland. Til denne opgave afsættes der årligt en pulje på ca. 7 millioner kr., i henhold til Landsoverenskomsten for almen lægegerning.

Der er etableret et regionalt kvalitetsteam, hvis opgaver er:

  • At rådgive Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, bl.a. ved udarbejdelse af af faglige vurderinger af ansøgninger til udvalget
  • At udarbejde forslag til strategi for kvalitetsarbejdet i regionen
  • At koordinere og sammentænke indsatsen på kvalitetsområdet

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har fastlagt 3 hovedområder for anvendelse af udvalgets puljemidler i 2015 - 2018. Du kan læse om områderne via linket nedenfor:

Udviklingsområder under Kvalitet- og Efteruddannelsesudvalget 2019 - 2021

Sekretariat

 

Jette Christiansen
Koncern Kvalitet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 24758384

Links

 

Medlemmer i det regionale kvalitetsteam

Kommissoriet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.